Mad & Musik på Guldhøj 2023 / 2024

Informationsfolder

Mad & Musik - Fællesspisninger med musikalske indslag på lørdage i Aula'en på Guldhøj...

Mad&Musik 11.nov.23 - Simon & Christian....

Ryslinge Sangkor underholder på Mad&Musik 2.dec. 2023...