Guldhøj er handicapvenlig... Benyt elevatoren...

Handicap toilet' er...

Handicap Toilet’er…

Vi har fået et “flot” handicap toilet og et almindeligt toilet på mellemste etage (B) ved indgangen til cafeen. Samtidig er der et Handicap toilet i nederste etage (A) umiddelbart inden for ved hovedindgangen…

 

Handicap Parkering...

Vi har fået en Handicap P-plads tæt på den nederste indgang (A)

Med elevatoren er der fri passage til alle 3 etager...

En af visionerne bag foreningshuset Guldhøj er, at alle skal føle sig velkomne. Det er derfor også vigtigt for os, at adgangsforhold og toiletforhold er handicapvenlige…

Med elevatoren er der fri passage til alle 3 etager i huset. Benyt indgangen på nederste etage og benyt elevatoren rundt og op og ned i hele huset…

 

I kælderniveau (A) er der nem adgang fra den store parkeringsplads, som strækker sig hele vejen over til idrætshallen.

I kælderniveau (A) lige ved hovedindgangen er der allerede et handicaptoilet. Også ved indgangen er der et lille tekøkken, som alle må benytte.