Bliv en del af Service Gruppen på Guldhøj...

Vi er en lille trofast gruppe af frivillige hjælpere i Service gruppen. Uden denne arbejdsgruppes interesse og arbejdskraft ville projekt Guldhøj simpel hen ikke kunne lade sig gøre… 

Opgaverne er praktiske Indendørs vedligeholdelse, rengøring og klargøring af lokaler. Tilkald til større arrangementer ( Klargøring og oprydning)…  Og hvis der er brug for en bil og en trailer engang i mellem, kunne det også være et bidrag…. 

Vær med til at gøre Guldhøj – Ringes Nye Foreningshus – til et socialt samlingssted for alle…

Tovholder i Service Gruppen er Kaj Rasmussen, som har været med lige fra starten af klargøringen  af Guldhøj…

Servicegruppens værksted er placeret i nederste etage A, på højre side i gangen ved indgangen.... Bjarne har flot indrettet det... På værkstedet findes håndværktøj, maskiner og plads til at vi kan lave mindre reparationer og vedligeholdelsesopgaver...

Kaj Rasmussen

Tlf. 23611664, Mail: kkrd75@hotmail.com

Tilmeld dig i SMS gruppen og få information om, hvad der foregår på Guldhøj. Hvis du har tid, lyst eller lejlighed til at hjælpe, bestemmer du selv omfanget… Vi modtager ethvert tilsagn med “kyshånd”, større eller mindre…

Vær med til at gøre Guldhøj – Ringes nye foreningshus – til et socialt samlingssted for alle…

 

Udfyld tilmeldingsformularen, næste gang du kommer på Guldhøj, så vil du få SMS beskeder med info om aktuelle opgaver og begivenheder … -På forhånd tak!