Midlertidig Booking oversigt af lokaler på Guldhøj,
indtil vi får Conventus system op…
Listerne opdateres ca. 1. gang pr. uge….

Uge kalender PDF

PDF/ uge kalender pr. 11. august 2019/ KLIK

Lokale kalender PDF

lokale kalender pr.11.august 2019/ KLIK

Forenings kalender PDF

forenings kalender pr. 11.august 2019/KLIK