Det ny-renoverede Cafeområde på Guldhøj ...

Monteringen ved hjælp af "Støtterne"

Idé oplæg til modernisering af Cafeområdet...

Kommunalbestyrelsen har 11. maj besluttet at bevilge 111.419 kr. fra moderniseringspuljen til Guldhøj, så vi går igang med modernisering af Cafeområdet på Guldhøj…

Vi gennemfører det udkast som Cafe udvalget har udarbejdet…

Cafeén bliver et attraktivt samlingspunkt på Guldhøj… 
Cafeén  i den nye udgave, håber vi er klar september 2021…
Vi glæder os!

 

Nye køkkenelementer og bordplade og ekstra vask...

Køkkenet...

Ny kaffemaskine..
Køkkenet totalrenoveres - glaspati mellem køkken og garderobe...

Caféen....

Den gamle børnehavestue omdannes til moderne cafe....
Nye Cafeborde og stole - masser af lys og hygge...

Reception og garderobe...

Den nuværende mørke entre omdannes (ved hjælp af glas i begge ender) til en lys garderobe...