Hvem er vi…

Vi var en nyvalgt bestyrelse på 6 aktive borgere og 2 aktive suppleanter,
som vil viderefør “Borgerbandens” flerårige arbejde for at få et
aktivt hus i byen.
Sammen med en aktiv støtteforening/ frivillige, har vi allerede været
i gang med at klar- og rengøre lokaler, som vi forventer,
kan tages i brug til august / september 2019…