Invitation til Åbent Info-Møde på Guldhøj…


Foreningen Guldhøj vil gerne invitere bestyrelserne
i foreninger til åbent info-møde
på den gamle skole
Guldhøj, Floravej 11, Ringe

Tirsdag d. 18. juni kl 19 – 20.30.
eller Mandag d. 26. august kl. 17-18.30

Foreningen Guldhøj blev en realitet i januar måned, og det er foreningens
mål at få skabt liv i den gamle skole. Vores ønske er, at få etableret et
foreningshus, hvor forskellige typer af foreninger kan leje sig in, for at
afholde et bestyrelsesmøde, undervisning, foredrag, forskellige
arrangementer eller noget helt andet – mulighederne er mange,
og skolen er stor med mange lokaler..
Vi vil præsentere tankerne og idéen bag projektet, samt muligheder
for foreningerne samt priser på leje. Herunder vil der naturligvis også
være mulighed for dialog, hvis der er spørgsmål. Herefter vil der være
en rundvisning på skolen, så I kan få et indtryk af stedet og dets
muligheder for din forening.
Håber du og din bestyrelse har lyst og mulighed for at deltage på én
af ovennævnte tidspunkter. Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi sætter borde og stole op efter behov.
Vi glæder os til at se dig/Jer…
Vel mødt
På foreningen Guldhøjs vegne

Claus Fribo Nielsen