Flere foreninger og organisationer er allerede flyttet ind på Guldhøj med faste lokaler…

AOF holder til på Øverste etage C i lokalerne C8 og C9

Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg Midtfyn holder til på mellemste etage A,  i Lokalerne  B5, B6 og B7

JEPS har kontor på øverste etage C i lokalerne C12 og C13

Hjerneskadeforeningen har fast kontor på Nederste etage lokale A4

Dansk Flygtninge Hjælp har fast kontorlokale på øverste etage C i lokale C10

ÆldreSagen har kontor på nederste etage A, ved siden af lokale A3