Der er også mulighed for at leje faste lokaler. Egne kontor- eller mødelokaler.
Som udgangspunkt er lokalerne uden møblering.
Lejerne har adgang til toiletfaciliteter.
Lejeren sørger selv for al rengøring.
Der udarbejdes en lejekontrakt med den enkelte forening…

Depot

Der er også mulighed for at leje af depot til opbevaring af foreningens egendele…